Wang Xin Yi, Brown Fur Vest

Wang Xin Yi in brown fur vest and denim short. Enjoy!


Emoticon